Title

أبرز الأسباب والأشياء التي تتسبب بتصبغ الأسنان

ف على اللون الحقيقي ّر لون األسنان ما هي مسببات تغي – والتعر لألسنان البيضاء بطبيعتها (قد تستغرب من اإلجابة).

السرير على الأسنان قد يؤدي إلى ظهور البقع داكنة

بعض أنواع الادوية قد تؤدي إلى اصفرار الأسنان