Skip to main content

Title

األسباب والعادات وبعض األمراض المسببة لرائحة الفم الكريهة

عوضا عن محاولة التغطية فقط على رائحة الفم الكريهة، عالج جذور المشكلة المتسببة في النفس الكريه التي تبدو وكأنها لن تنتهي. التزم بهذه الخطوات للتخل نهائيا من الجراثيم المسؤولة عن ذلك، وال تلجأ للحلول المؤقّتة.

هل تدل رائحة الفم الكريهة على مشاكل صحيّة محتملة؟
أبرز 5 أنواع طعام تتسبب برائحة الفم الكريهة
أنماط حياتية مسؤولة عن رائحة الفم الكريهة